Porady

Pielęgnacja kikuta w okresie pooperacyjnym, sprowadza się do ukształtowania jego formy, zapobiegania powstawania obrzęków tkan­kowych, przykurczów w stawach oraz zabezpieczenia pełnego zakresu ruchów i utrzymania dobrej sprawności mięśni.

Pełny zakres ruchów w zachowanych stawach, jest warunkiem dobrego wykorzystania protezy w procesach statycznych i dynamicznych. Ograniczenie zakresu zginania w stawie kolanowym i biodrowym, może użytkownikowi protezy, utrudnić chodzenie, siadanie oraz prawidłowe użytkowanie protezy. W związku z tym, w odpowiednim okresie po amputacji należy zadbać przez gimnastykę, aby zachowany został pełny zakres ruchów.

Dobrze uformowany kikut, powinien mieć kształt walca lub ściętego stożka. Kikut nie uformowany - kolbowaty stanowi dużą przeszkodę w dopasowaniu leja protezy. Również nadmiar tkanek miękkich na końcu kikuta bądź obrzęki, stwarzają niekorzystne warunki protezowania.

W pierwszym okresie po amputacji, na skutek zwiotczenia mięśni oraz przeszkód w krążeniu obwodowym, powstaje skłonność do tworze­nia się obrzęków. Przeciwdziałamy temu stosując równomierny ucisk powierzchni kikuta za pomocą opaski elastycznej o szerokości około 15 cm. Opaskowanie rozpoczynamy zaraz po operacji i stosujemy do czasu ostatecznego uformowania kikuta oraz stabilizacji jego obwodów. W miarę potrzeby opaskujemy kikut na noc, nawet po zaopatrzeniu w protezę.

Ilustracje przedstawiają sposób nakładania opaski elastycznej spiralnymi zwojami zachodzącymi na siebie prowadzącymi od dołu kikuta ku górze. Odwrotny kierunek nakładania zwojów, przyczynić się może do powstania obrzęku. Opaskowanie wymaga dużej dokładności i nieraz kilkakrotnego przewijania w ciągu dnia.

 

bandażowanie uda

Bandażowanie uda

 

bandażowanie podudzia

Bandażowanie podudzie